Popis

Zásahové vozidlo Tatra 815.  Slúži  armáde  ako zásahové vozidlo, ktoré je určené na odstraňovanie následkov ekologických katastrof, prevádzkových havárií,  priemyselných zariadení a živelných pohrôm. Patrí do radu modelov Monti System STANDARD. Je to jednoduchá stavebnica ako u typu Basic, ale má už viac dielov a u menších detí je vhodná pomoc niekoho staršieho.

Ďalšie informácie

Vek

od 6 rokov

Značka